Heleen Hooij

In gesprek met Heleen Hooij

Wethouder

 

Met elkaar werken aan een duurzaam Teylingen, daar gaan we voor. We zetten in op energiebesparing: wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. We willen zowel inwoners als ondernemers aanmoedigen energie te besparen. Een groene, goed onderhouden buitenruimte is het visitekaartje van Teylingen, net als correcte dienstverlening. Al deze zaken heeft wethouder Heleen Hooij in haar takenpakket. Hoe maakt zij Teylingen nóg duurzamer, groener en mooier?
 

Portefeuille

Onder andere duurzaamheid, energietransitie, natuur en groen, buitenruimte, water, riolering, afvalverwerking, dienstverlening, bedrijfsvoering, vastgoed en automatisering.
 

Na werktijd

‘Vind ik het heerlijk om even in de tuin te werken, gezellig op een terras te genieten van elkaar of een rondje hard te lopen.’
 

Vitaal Teylingen is voor mij...

‘Een prachtige, dynamische gemeente waar het heerlijk wonen, werken en recreëren is en de voorzieningen goed zijn.’
 

Daar kom ik graag

‘Koudenhoorn is een prachtige plek om te wandelen. Na zo’n wandeling geniet ik graag op het strandje of het terras van het uitzicht op de Kagerplassen.’
 


 

Het begrip duurzaamheid komen we veel tegen. Wat is duurzaamheid voor jou?

‘Een way of life! We kunnen energie besparen en zorgen dat onze economie het milieu minder belast. Daar kunnen we kleine en grote stappen in maken, samen met inwoners en ondernemers. Door minder CO2 uit te stoten, maken we Teylingen steeds mooier.’
 

Hoe wil je dat gaan aanpakken?

‘Bijvoorbeeld door inwoners aan te moedigen om minder energie te gebruiken. Mensen denken vaak als eerste aan zonnepanelen op het dak, maar wij zien liever dat ze hun huis gaan isoleren. Energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door onze eigen panden, scholen en sporthallen te isoleren.’
 

Zijn de ondernemers in Teylingen ook bezig met het milieu?

‘Ja, veel bedrijven proberen hun product duurzamer te maken, vaak omdat hun klanten daarom vragen. Ook denken ondernemers na hoe ze energie kunnen besparen in hun pand of het productieproces. Bijvoorbeeld door lampen te installeren die vanzelf uitgaan als er niemand op kantoor is.’
 

En wat gebeurt er verder om Teylingen duurzaam te maken?

‘We hebben samen met inwoners een plan gemaakt met allerlei ideeën daarvoor. We denken bijvoorbeeld na over hoe we reststoffen kunnen hergebruiken. En hoe het verkeer duurzamer kan, bijvoorbeeld door laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen en het gebruik van deelauto’s te stimuleren.’
 

Er is ook een nieuw afvalbeleid, wat hoop je dat dit oplevert?

‘Het doel is: veel minder restafval. In 2019 haalden we gemiddeld 180 kilo op per inwoner. In 2020 wilden we naar 100 kilo per jaar gaan, dat is nog niet gelukt. Mensen moeten hun afval nog beter gaan scheiden. Zeker omdat we in 2025 naar 30 kilo willen: dat is een landelijke afspraak.’
 

Hoe wil je mensen daartoe aanzetten?

‘Mensen krijgen korting op de afvalstoffenheffing als ze hun grijze bak minder vaak aan de weg zetten, dat kan oplopen tot zestig euro per jaar. Met leuke acties proberen we aandacht te vragen voor betere afvalscheiding. Bijvoorbeeld via een challenge op basisscholen: kinderen zijn vaak heel fanatiek. Naar mijn idee kunnen we nog veel winst behalen door goed te kijken naar ons afval. Bedenk bijvoorbeeld dat in de GFT-bak alle etensresten mogen. En probeer je papier en flessen apart te houden. Inwoners kunnen plastic, blik en drankkartons apart aan de weg zetten, tegenwoordig hebben ze daar ook een bak voor. Dat maakt het weer makkelijker.’
 

Waar ga je als wethouder nog meer aandacht aan besteden?

‘Aan de inrichting en het onderhoud van onze gemeente. Onze winkelcentra, woonwijken en het buitengebied willen we netjes bijhouden, zodat het er groen, schoon, heel en veilig is. Als er iets mis is, kunnen inwoners een melding doen via Fixi. De mensen van de buitendienst komen het dan snel maken. Ik merk dat zij het echt leuk vinden om te zorgen dat het er buiten netjes uitziet. Verder willen we dat onze winkelstraten er aantrekkelijk uitzien en goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen die een beperking hebben of slecht ter been zijn, dus geen gevaarlijke stoepjes.’
 

Hoe gaat het met de natuur en recreatie in onze gemeente?

‘Een project waar ik trots op ben, is Kagerzoom: een ontzettend mooi gebied op de grens met de Merenwijk in Leiden. We hebben het groen aangepakt én gezorgd dat mensen er prettig kunnen recreëren. Zo hebben we verhoogde fiets- en voetpaden aangelegd, zodat je mooi uitzicht hebt over het water. En voor de kinderen zijn er vlonderpaden gekomen, zodat ze lekker in de natuur kunnen spelen. We hebben omwonenden betrokken bij de plannen. Eerst waren ze best kritisch, maar nu krijg ik enthousiaste reacties.’
 

En binnen de dorpen, is daar voldoende groen?

‘Uit onderzoek blijkt dat een deel van Voorhout wel erg ‘versteend’ is. Tijdens warme zomers kan het daar nóg heter worden. Door meer groen aan te leggen, wordt het daar aangenamer. Ik zou graag met inwoners willen nadenken hoe we Voorhout groener kunnen maken. Bijvoorbeeld door betegelde tuinen om te vormen tot ‘Tuiny Forests’: een piepklein bosje op tuinformaat.’
 

Willen inwoners graag meedenken?

‘Ja, er zijn veel bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld mensen die een stukje groen adopteren. Dat kan een boomspiegel zijn, maar ook een groter stuk groen. Dat dragen we dan over aan een groep inwoners, met wie we afspreken dat ze het een periode gaan bijhouden. Vaak maken ze daar echt iets moois van, bijvoorbeeld een moestuin voor de buurt. Of een stukje gras met een fijne picknicktafel, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten.’
 

Wat wil je voor de verkiezingen in 2022 bereikt hebben?

‘We willen de circulaire economie in Teylingen stimuleren: door materialen en grondstoffen opnieuw te gebruiken, produceren we minder afval. De JoJo in Sassenheim is daar heel goed mee bezig. Hun pand huisvest een ontmoetingscentrum, een weggeefwinkel en een Repair Café waar spullen een tweede leven krijgen. De initiatiefnemers van de JoJo hebben van Rijkswaterstaat een subsidie van € 50.000,- gekregen, Teylingen steunt ze met nog eens € 25.000,-. Daarmee kunnen ze de komende jaren een Circulaire Ambachten Hub opzetten, waar nog meer aandacht komt voor hergebruik. Als gemeente denken wij zelf natuurlijk ook goed na welke materialen we gebruiken voor bijvoorbeeld speeltoestellen en bankjes. En in 2021 presenteren we een beleidsplan voor de circulaire economie. Wat mij betreft, wordt hergebruik steeds vaker de norm.’
 
Lees een van de andere interviews