In gesprek met Carla Breuer

Burgemeester

 

Wij zijn er voor onze inwoners, niet andersom. Persoonlijk contact vinden we belangrijk – dat doen we op een daadkrachtige, actieve en moderne manier. Dat betekent elkaar opzoeken, luisteren naar wat er leeft en openstaan voor ideeën en initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. En – nog belangrijker – ook echt iets dóen met die suggesties. We zorgen ervoor dat inwoners invloed kunnen uitoefenen op ons beleid, onze financiën of manier van werken en communiceren. Burgemeester Carla Breuer over hoe inwoners en gemeente steeds meer naar elkaar toe groeien.
 

 

Portefeuille

Onder andere: openbare orde en veiligheid, communicatie, algemeen bestuurlijke zaken.
 

Na werktijd

‘Als moeder van drie thuiswonende kinderen sta ik regelmatig langs het voetbal- en basketbalveld of ga ik naar de scouting of voorstellingen van de theaterschool. Verder ga ik graag racefietsen en geniet ik ervan om met een zeilbootje het water op te gaan.’  
 

Vitaal Teylingen is voor mij...

‘Een mooi, levendig en veilig Teylingen.’ 
 

Daar kom ik graag

‘Op de fiets langs de trekvaart, naar het strand of naar de winkel­straten in Sassenheim en Voorhout.’
 


 

Gemeenten krijgen een andere rol, gaan anders met inwoners om; waar ligt volgens jou de meeste nadruk op?

‘We groeien toe naar een situatie waarin we inwoners, ondernemers en organisaties actief betrekken bij onderwerpen die hen aangaan. En dan bedoel ik niet pas bij de uitvoering, als de plannen al klaarliggen. Ik wil juist eerder samen optrekken, al bij de visievorming. Er ontstaat steeds meer een wisselwerking. Wij betrekken hen erbij, maar verwachten ook dat zij ons, de gemeente, betrekken bij wat er leeft.’

 

Heb je daar een voorbeeld van?

‘Ja, neem bijvoorbeeld het strategisch veiligheidsplan voor Teylingen: dat maken we samen. We verzamelen ideeën op het gebied van veiligheid, gaan na wát gaan we doen maar vooral hóe we het gaan aanpakken. We zijn er voor inwoners, kijken naar wat bij hen past en maken daar beleid voor, in co-creatie dus. Bij de keuze voor vuurwerkvrije zones of een vuurwerkverbod hebben we ook naar andere gemeenten gekeken. Leiden heeft alles vuurwerkvrij gemaakt. Wij kiezen niet voor een verbod, maar zeggen: “als de meeste mensen in een straat vuurwerkvrij willen zijn, kunnen we daar een vuurwerkvrije zone instellen.” De behoefte van inwoners is ons uitgangspunt.’

 

Werkt dat bij ondernemers ook zo?

‘Ondernemers hebben zelf initiatieven genomen voor een veilige winkel­omgeving. Zij willen in aanmerking komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden. Het Centrum voor Criminaliteits­preventie en Veiligheid (CCV) heeft dat keurmerk ontworpen. Het gaat erom dat je met alle betrokkenen zoals gemeente, politie en brandweer afspraken maakt om overlast, onderhoud en criminaliteit aan te pakken. Wij willen daar natuurlijk aan meewerken. Zo was er laatst een idee voor een safety spot bij een pinautomaat om veiliger te kunnen pinnen. En we hebben ergens groen gesnoeid, zodat het zicht beter is. Van die dingen. Dat komt vanuit de ondernemers, wij faciliteren dat. Voorhout en Sassenheim hebben inmiddels een KVO, na de zomer starten de voorbe­reidingen hiervoor in Warmond.’
 

Het lijkt nu alsof Teylingen ineens minder veilig is, nu een KVO nu wenselijk is?

‘Dat niet direct, maar het is mij opgevallen dat we criminaliteit onacceptabel vinden. Dat vonden we natuurlijk altijd al, maar nu staan we op en laten we ons horen. Inwoners zeggen: “Dit wil ik niet!” En dat zeggen ze niet alleen, ze ondernemen zelf echt actie. Er ontstaan bijvoorbeeld WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. Wij krijgen dan de vraag: “Mogen we ’een bordje in de straat?” Of wijken willen dat er een AED-apparaat, een defibrillator, opgehangen wordt. Dat initiatief komt ook van de inwoners zelf. Die samenwerking is heel prettig. Het gaat vooral ook om het gevóel van veiligheid, de subjectieve veiligheid.’
 

Dat betekent dat inwoners ook op buurtniveau de samenwerking moeten opzoeken.

‘Dat klopt, maar in Teylingen is er van nature een enorme organisatie- en verenigingskracht, dat is wel bijzonder. De sociale cohesie is heel sterk, die moeten we ook zeker benutten, dat is erg belangrijk. Maar veiligheid begint uiteindelijk bij jezelf, in je achtertuin, in je straat of buurt.’
 

Hoe betrek, informeer en bereik je inwoners en ondernemers het beste?

‘Alles draait natuurlijk om heldere, begrijpelijke en gerichte communicatie. Dat moet veel aandacht krijgen, daar is ook extra budget voor. We willen veel meer crossmediale campagnes uitvoeren en meer analyses maken. Door doorlopend te meten wat onze communicatie oplevert kunnen we continue blijven optimaliseren.’   
En welk middel of welk kanaal het beste werkt? Dat vragen we aan de mensen zelf. Wij luisteren naar hen, zij vertellen hoe zij het liefste geïnformeerd willen worden. Dat levert verrassende uitkomsten op. Rondom de verkiezingen wilden wij meer contact met jongeren. We vroegen hen hoe zij het liefst informatie wilden krijgen: via Facebook, de website of Instagram. Wat bleek? Ze wilden gewoon een brief per post. Dat leverde dus hele waardevolle inzichten op. We zetten nu overigens alle moderne online media in. We doen op dit moment een pilot met WhatsApp, inwoners kunnen zo meldingen doen of vragen stellen. Als dat goed blijkt te werken, gaan we daarmee door. Een belangrijke bron van informatie hierbij is natuurlijk ons burgerpanel, waar intussen 774 mensen bij aangesloten zijn.’ 
 

Ambtenaren gaan dus op een andere manier communiceren met Teylingers?

‘Dat is inderdaad zo, en daar moeten we iedereen ook goed op voorbereiden en in trainen. En dat doen we ook. We begeleiden de raadsleden bij hoe ze het beste naar buiten kunnen treden en in gesprek kunnen gaan met de wijk. Ook de griffie krijgt trainingen en we gaan scherpere analyses maken, zodat we beter om kunnen gaan met persvragen. Kort gezegd: een professionaliseringsslag.’
 

Stel, we zijn vier jaar verder, wat hoop je dan gerealiseerd te hebben? 

‘Dan verloopt de communicatie soepel en weten we precies op welke manier we het beste met onze inwoners, ondernemers en de eigen organisatie communiceren. We wéten het niet alleen, we hebben het onszelf ook eigen gemaakt. Inwoners hebben veel vertrouwen in de gemeente en zijn we zijn nog dichter bij elkaar gekomen. En verder voelen Teylingers zich nog steeds veilig en heeft ook Warmond een KVO. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken!’




Lees een van de andere interviews