In gesprek met Bas Brekelmans

Wethouder

 

Teylingen: een vitale economie in een vitale streek, dat is wat we voor ogen hebben. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om hier een bedrijf te starten of uit te bouwen. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra. Kortom, een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Al deze thema’s zien we terug in de portefeuille van wethouder Bas Brekelmans.

 

Portefeuille

Onder andere: Economie, toerisme, financiën en belastingen, ruimtelijk ordening en wonen.
 

Na werktijd

‘Dan breng ik veel tijd met mijn gezin door, wandelen in de parken bijvoorbeeld. En ik sport veel, fitness en hardlopen langs de Kaag doe ik graag.’ 
 

Vitaal Teylingen is voor mij...

‘Een gezellige leefgemeenschap in de Bollenstreek, aan het water, in het groen, waar iedereen fijn kan wonen met voldoende voorzieningen. Waar je trots op kunt zijn en gelukkig kunt leven.’ 
 

Daar kom ik graag

‘De winkels in Sassenheim, Koudenhoorn in Warmond en aan het water bij de Kaag.’
 


 

Wat zijn zijn prioriteiten voor de komende periode?

‘Woningen voor iedereen, gezellige winkelcentra in bruisende dorpen, met goede parkeervoorzieningen, en goed financieel beheer waarbij we de woonlasten laag houden.’
 

Komen er veel woningen bij in Teylingen?

‘Teylingen is een populaire gemeente en groeit nog steeds. Met twee treinstations en vlakbij de snelweg is Teylingen supergoed bereikbaar en dus aantrekkelijk. De vraag naar woningen blijft toenemen. En daarom blijven we fors bijbouwen in onze gemeente, zoals we dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar ik wil méér doen. Inwoners die tijdelijk in de knel zitten moeten óók goed kunnen wonen. Ik denk aan spoed­zoekers, bijvoorbeeld mensen die net gescheiden zijn, mensen voor wie geen aanbod is op de vrije markt, ouderen, arbeidsmigranten die hier komen werken, mensen met problemen, starters op de woningmarkt, studenten. Ik wil graag dat we deze inwoners op zeer korte termijn ook een fijn, tijdelijk huis kunnen bieden.’
 

Hoe wil je dat realiseren? Heb je ideeën? 

‘Jazeker! Snel woonruimte organiseren vraagt om flexibel denken en experimenteren, dit in tegenstelling tot de langdurige reguliere bouwprogramma’s. We hebben snel woningen nodig die er over één jaar staan. Laten we openstaan voor nieuwe onconventionele woonconcepten, tiny houses bijvoorbeeld. Netjes en goed beheerd op een duurzame manier. Die kun je als pilot in elke woonkern neerzetten en ook heel simpel weer weghalen. Dat is nieuw, onontgonnen terrein. Ik ben hier enthousiast over en vind het leuk om het anders aan te pakken. Samen met woning­corporaties, zorginstellingen en marktpartijen gaan we kijken wat mogelijk­heden zijn en hoe we snel woonruimte kunnen realiseren.’ 
 

De winkelcentra hebben ook jouw speciale aandacht?

‘Ik heb echt bewondering voor de ondernemers, zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. De opkomst van internet is lastig, het winkelaanbod loopt terug. Samen met de middenstand, de citymanager en inwoners willen we kijken hoe we de centra levendig en aantrekkelijk houden. Centra waar je prettig kunt winkelen, met horeca, voldoende groen en autoluwe zones. We gaan ook de inrichting van de markt in Sassenheim onder de loep nemen, de situering afstemmen op looproutes, bijvoorbeeld.’ 
 

En hoe zit het met parkeren?

‘Wat mij betreft zetten we in op het autoluw maken van het centrum van Voorhout. Maar dan moet je naast heel veel andere dingen natuurlijk wel nadenken over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Ik ben erg gecharmeerd van een parkeerverwijssysteem dat automobilisten slim naar een lege parkeerplek stuurt. Je ziet dan een bordje met het aantal vrije plekken per parkeerplaats. Dat voorkomt dat iedereen stapvoets achter elkaar aan gaat rijden om een plekje te zoeken. Ik zou hier graag zo’n systeem willen invoeren.’ 
 

Goed financieel beleid; wat zijn je plannen?

‘Onze woonlasten zijn de laagste van de hele Bollenstreek, dat wil ik zo houden. We gaan goed en zuinig om met belastinggeld. Zo hoeven we de woonlasten niet meer te laten stijgen dan de inflatie. Dat is best ingewikkeld, de extra zorgtaken die de gemeente erbij heeft gekregen kosten bijvoorbeeld veel geld. En voor inwoners die hier gebruik van maken, willen we goed zorgen. Dat vraagt om creativiteit en keuzes maken.’ 

 

Stel, we maken een sprong in de tijd, het is nu vier jaar later. Wat wil je dan gerealiseerd hebben? 

‘Dan zijn er genoeg woningen, dus ook voor de inwoners die snel een plekje nodig hebben. Maar eigenlijk hoop ik dat dat al eerder zo is, en niet pas na vier jaar! Verder zijn de winkelgebieden gezellig en aantrekkelijk en worden er buslijnen en parkeerplaatsen aangelegd. En tot slot zijn de woonlasten niet gestegen: Teylingen is nog steeds de beste plek in de Bollenstreek qua woonlasten. Maar daarnaast hoop ik ook dat we het toerisme van Teylingen beter op de kaart hebben gezet. Dat het ons gelukt is om ons te profileren als watergemeente, waar je kunt zeilen, varen, recreëren. Dat lijkt me echt mooi!’
Lees een van de andere interviews