Op deze website zie je de vijf thema’s uit het raadsprogramma. Ze gaan over zaken die overal in de maatschappij leven. Hier staat beschreven wat er de komende vier jaar bereikt moet worden. Het college heeft het raadsprogramma concreet uitgewerkt door aan de onderwerpen bij elk thema actiepunten te verbinden. Hierin zijn ook reacties van inwoners verwerkt. Ook vertellen de burgemeester en wethouders meer over hun visie op de komende vier jaar. Klik op onderstaande portretfoto’s voor het lezen van de interviews. 


Klik op de portretfoto om het interview te lezen Bekijk jaarrekening 2019

Bekijk kadernota 2021

Bekijk kadernota 2020

Themas
keyboard_arrow_down
Prettig wonen voor iedereen

Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden: voor iedereen. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving.

keyboard_arrow_down
Energiek en sociaal Teylingen

Energiek en sociaal Teylingen

Wij staan voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen – en niet de regels - centraal staan. Daarbij gaan we uit van de vitaliteit van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

keyboard_arrow_down
Ondernemend en bruisend Teylingen

Ondernemend en bruisend Teylingen

Wij staan voor een vitale economie in een vitale streek. Voor een goed en veilig vestigingsklimaat voor starters en ervaren ondernemers, zowel lokaal als regionaal.

keyboard_arrow_down
Duurzaam denken en doen

Duurzaam denken en doen

Wij staan voor het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Wij willen dat ook de generaties na ons prettig kunnen leven in Teylingen.

keyboard_arrow_down
Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Wij staan voor een daadkrachtig, actief en modern bestuur. Voor een betrokken gemeente die flexibel, deskundig en tijdig inspeelt op vragen van inwoners en ondernemers.

keyboard_arrow_down